Kwaliteitscertificaten

Een hoge kwaliteit van onze producten vinden wij erg belangrijk. De afdeling kwaliteitsdienst bewaakt verschillende kwaliteitssystemen binnen Distrivers, onze keukens en slagerij Van der Zee. Daarnaast geven zij klanten advies over allergenen, voedingswaarden en microbiologie. Distrivers is ISO 22000 en ISO 14001 gecertificeerd. 

ISO 220000 is een standaard op het gebied van voedselveiligheid. Deze ISO norm is ontwikkeld met als doel een voedselveiligheidsnorm in de markt te zetten die wereldwijd geaccepteerd kan worden. Er wordt van bedrijven verwacht dat ze zelf alle voor hen relevante eisen bepalen en die vervolgens hanteren. Ook de strategie die wordt gebruikt om aan deze eisen te voldoen kan tijdens de risicoanalyse door bedrijven zelf worden bepaald. De eisen die ISO 22000 aan een voedselveiligheids-managementsysteem stelt, bevatten de volgende elementen: interactieve communicatie, systeemmanagement, basisvoorwaardenprogramma en HACCP-principes. 

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. Met hulp daarvan kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. Bij de beheersing van de bedrijfsactiviteiten wordt voortdurend gekeken naar de verbetering, het verminderen of het terugdringen van belasting op het milieu. 

Distrivers is in het bezit van het BIO certificaat. Dit houdt in dat de biologische producten die het bedrijf distribueert volgens de eisen die worden gesteld voor opslag worden opgeslagen. Bekijk hier dat certificaat. 

Bekijk hier de certificaten van Distrivers: ISO 22000 en ISO 14001.