MVO

MVO kan gezien worden als een integraal onderdeel van Distrivers dat zich uit in alle kernprocessen, van inkoop tot personeelsbeleid en marketing. Voortdurend anticiperen wij op de ontwikkelingen in de markt en kijken wij naar de mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Wij vinden het welzijn van onze cliënten en klanten belangrijk, maar ook een duurzame omgang met de aarde.

Ons MVO beleid is gebaseerd op vier pijlers: mens, omgeving, opbrengst en innovatie (MOOI).

Mens
Aandacht voor de medewerkers en klanten. Hoe gaan we in op de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en klanten?

 • Gezondheid: het verzorgen van vers fruit voor medewerkers;
 • Lokale werkgelegenheid stimuleren door lokale leveranciers als prefered supplier aan te merken;
 • Naleven van relevante wet- en regelgeving door Distrivers en haar leveranciers;
 • Het aanbieden van opleidingen aan medewerkers.

Omgeving
Aandacht voor het leefmilieu. Hoe gaan wij om met de milieu-effecten die wij veroorzaken?

 • Ketenverantwoordelijkheid ten aanzien van de inkoop van duurzame en biologische producten;
 • Rekening houden met milieubelasting (o.a. uitstoot CO2 door de aanschaf van auto’s waarvan de koeling wordt aangedreven door zonne-energie) en bij strategische beslissingen;
 • Milieuaspecten monitoren en reduceren (o.a. afval scheiden, training rijgedrag chauffeurs, bewustwording eigen gedrag);
 • Good House Keeping door alle medewerkers binnen de organisatie zoals het sluiten van de deuren van de koelcellen.

Opbrengst
Economische effecten. Het gaat hier niet alleen om de winst die wij maken, maar ook die winst die duurzaam ondernemen oplevert, door het verlagen van de kosten van energieverbruik of afval. Daarnaast gaat het ook om de klanttevredenheid en kwaliteit.

 • Sponsoring van klantactiviteiten;
 • Sponsoring van sportactiviteiten welke een link hebben met Distrivers en haar werkgebied;
 • Betrokkenheid bij de Stichting Ontwikkeling Marrons Suriname (SOMS);
 • Realiseren van werkgelegenheid binnen Distrivers en haar toeleveranciers;
 • Het doneren van levensmiddelen aan de voedselbank.

Innovatief
De institutionele markt is een dynamische markt en vraagt daarom om slimme oplossingen en innovatieve concepten.

In de linkerkolom vindt u meer informatie over ons duurzame wagenpark en de betrokkenheid bij SOMS. Voor informatie over ons biologisch en duurzame assortiment klikt u hier