Betrokkenheid SOMS

Distrivers vindt het belangrijk bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkeling. Daarom is Distrivers betrokken bij de Stichting Ontwikkeling Marrons Suriname (SOMS). In deze stichting zijn de sponsors van Stichting Bonama verenigd. Stichting Bonama streeft naar de bevordering van de gezondheidszorg in het leefgebied van de Saramaccaners (Boven-Surinamegebied). Door deze stichting is in Suriname een gemeenschapsproject voor twaalf dorpen in de binnenlanden opgezet: het Suriname project. Dit zorgproject wordt gefinancierd vanuit het toerisme door de Danpaati River Lodge. Geld van het toerisme zet  vervolgens maatschappelijk en sociale projecten in het gebied in gang. Thuiszorg, een winkelproject, ouderopvang, scholing, etc. De organisatie heeft inmiddels 250 lokale mensen op de loonlijst, mensen die zorg bieden, levensmiddelen verkopen of in de lodges werken. Het is een prachtig project omdat de zelfredzaamheid van mensen voorop staat. De mens staat centraal. SOMS ziet er op toe dat het geld, dat door sponsoren ter beschikking wordt gesteld, goed wordt besteed.